SVDVD-844 เพื่อความเท่าเทียมในเครื่องแบบ เลยตัดปัญหาห้ามใส่เสื้อผ้าในห้องเรียน สุดท้ายก็ไม่ได้เรียนเพราะเงี่ยนกันทั้งห้อง