JUL-571 เจอครูที่เคยข่มขืนสมัยยังเป็นนักเรียน ตอนนี้เรียนจบแล้วกลับมาให้ครูแก้มือ เพราะคราวก่อนไม่เสียวเท่าไหร่