นัดนางแบบมาถ่ายรูป เปลี่ยนชุดนานจนหงุดหงิด งั้นไม่ต้องใส่และไม่ต้องถ่ายเย็ดกันดีกว่า เสื้อผ้าไม่เกี่ยว