มาเทสงานแม่บ้าน แต่ดูเหมือนคะแนนจะไม่ผ่าน เลย ยั่วให้ครูเย็ดหวังเพิ่มคะแนน แต่ครูก็เหลี่ยมพอที่จะเย็ดฟรี 555+